Silmapood.ee üld- ja tellimistingimused

Kallid kliendid,

Silmapood.ee tellimine peab olema teie jaoks lihtne, mugav, arusaadav ja mis peamine turvaline.  Järgnevalt on toodud ära silmapood.ee lehe kasutamise ja kaupade tellimise tingimused.  Kuigi me teeme oma meeskonnaga kõik, et vältida mitmetimõistmist ja võimalikke arusaamatusi, siis kõige kindlam ja teie kui tarbija õiguste tagamiseks vajalikum on lugeda läbi alljärgnev “Silmapood.ee üld- ja tellimistingimused”  Nendega tutvumine ja nõustumine on eelduseks toodete tellimisel.
Soovime teile igakülgselt abiks olla ning vastame hea meelega kõikidele küsimustele mis teil tekkivad.

 

Silmapood.ee üld- ja tellimistingimused

Silmapood OÜ registrikood 12184293, aadress Õitse 33, Tallinn, Harjumaa, tel. +372 58556443 (edaspidi nimetatud Teenuse osutaja), ja klient, kes vormistab tellimuse „Silmapood.ee” veebipoes ning identifitseerib end läbi isikliku sotsiaalmeediakonto või sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi nimetatud Ostja), sõlmivad käesoleva lepingu (edaspidi nimetatud Leping) alltoodud tingimustel.

1. Internetipood

1.1. Silmapood.ee on internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Ostjale.

1.2. Silmapood.ee on Teenuse osutajale kuuluv domeen.

1.3 Käesolev leping reguleerib ainult silmapood.ee domeenil esitatud toodete esitamist, müüki ja sõlmitud tehinguid

2. Üldsätted

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel võlaõigusseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Lepingus kokkulepitust.

2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha Silmapood.ee pakutavatesse  teenustesse muudatusi.

2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta Lepingu tingimusi, ilma et tal oleks kohustus teatada sellest Ostjale.

2.4. Vaidluste korral juhindutakse vaidlusaluse teenuse osutamise hetkel kehtinud üld- ja tellimistingimustest.

2.5. Silmapood.ee pakutavaid tooteid müüakse füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

2.6. Ostja kinnitab, et ta on vähemalt 18-aastane ning et ta on teovõimeline ja tema teovõimet ei ole piiratud.

3. Tooted ja ostu sooritamine

3.1. Internetipoes esitatud toodete juures on märgitud hinnanguline aeg kui kaua toote tellimine aega võib võtta. Silmapood.ee kuvatud toodete saadavus võib muutuda tulenevalt logilistilistest või tehnilistest faktoritest.

3.2. Kui tellimuse täitmise aeg pikeneb hinnangulisest täitmise ajast enam kui 72 tundi või kui tellimust ei ole võimalik täita, võtab Silmapood.ee töötaja Ostjaga ühendust, pakub välja esimese võimaliku tarneaja või pakub toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või lepib kokku raha tagastamise Ostjale. Raha tagastatakse sellisel juhul hiljemalt neljateist (14) kalendripäeva jooksul.

3.3. Silmapood.ee-s näidatavad tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest ja pakendist. Silmapood.ee -s olevad tootekirjeldused ei pruugi olla täielikud ja võivad sisaldada andmete sisestamisel tekkinud tahtmatuid sisestusvigasid.

3.4. Silmapood.ee ostab osad tooted lattu suuremates kogustes ning hulgi pakendites, ( näiteks 90tk 180tk ) kuid müüb ka väikepakendite ja osapakendi kaupa ( näiteks paari kaupa )Selle tõttu pakendab teenuse osutaja mõned tooted vajadusest tulenevalt ümber väiksematesse pakenditesse.

3.5. Ostja valib välja soovitud toote(d), sisestab tellimuse täitmise lehel kõik kohustuslikud andmed ning tasub toote eest silmapood.ee poolt pakutud makseviiside seast valitud sobival viisil.

3.6. Ostja kinnitab, et ta on teadlik, soovib ja nõustub maksma kogu toote ostuhinna enne Teenuse osutaja poolset tellimuse täitmist. Kui Ostja valib tasumiseks maksmise pangalingi kaudu, siis kohustub Ostja koheselt tellimuse vormistamise käigus pangalingi kaudu toote ostuhinna ära tasuma. Kui Ostja soovib tasuda toote eest muul viisil väljaarvatud taumine kauba kättesaamisel, siis kohustub ta seda tegema hiljemalt kolme (3) kalendripäeva jooksul arvates tellimuse vormistamisest. Tellimus pööratakse täitmisele pärast raha laekumist Teenuse osutaja arveldusarvele väljaarvatud juhul kui on võimalik ning märgitud tasumine kauba kättesaamisel.

3.7. Tellimuse esitamisel Ostja kinnitab alljärgnevat:

  • a. Ostjal on silmaarsti või optometristi poolt määratud prillid.
  • b. Ostja on varem kontaktläätsi kandnud
  • c. Ostja on arsti või optometristiga konsulteerinud ja teab oma kontaktläätse tugevust ja teisi parameetreid
  • d. Ostja oskab kontaktläätsi kasutada ja hooldada;
  • e. Ostja on teadlik ohtudest, mis võivad kaasneda kontaktläätsede kandmisega, samuti kontaktläätsede ebapiisava hoolduse või ebaõige käsitlemisega;
  • f. Ostjal ei ole teadaolevaid vastunäidustusi kontaktläätsede kandmiseks.

g. Ostja kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõesed andmed. Teenuse osutaja ei vastuta tellimuse täitmisel Ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

4. Hinnad

4.1. Kõik Silmapood.ee veebipoes olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta veebipoes kuvatavaid hindasid. Kui Teenuse osutaja on muutnud hindasid pärast Ostja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima Ostjale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Ostjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5. Kohaletoimetamine

5.1. Tooted toimetatakse Silmapood.ee poolt võimaldatavate transpordi viiside seast Ostja poolt valitud viisil. Transpordi kulud tasub Ostja tellimise lehel näidatud hinnakirja alusel. Transpordi kulu liidetakse toodete hinnale. Sooduskampaaniate raames võib Teenuse osutaja pakkuda teatud tingimustel tasuta transporti. Sellisel juhul on vastav märge konkreetse toote juures millele kampaaniatingimused laienevad

5.2. Toodete hinnanguline kohaletoimetamise aeg tööpäevades on toodud iga toote puhul eraldi välja tootelehel.

6. Taganemisõigus

6.1. Ostjal on õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda neljateist (14) päeva jooksul, alates kauba kättesaamisest, välja arvatud punktis 7 nimetatud toodete puhul, mida ei ole võimalik tagastada.

6.2. Taganemisõigus ei laiene juriidilistele isikutele

6.3. 14-päevane tagastamisõigus kehtib tellitud kaubale mida ei ole Ostja poolt kasutatud rohkemal määral ega muul viisil kui on vajalik kauba olemuse, omadustes ja toimimises veendumiseks määral ja viisil nagu see on lubatud toodete sobivuseks, komplektsuses ja vastavuses olemise kontrollimiseks füüsilises poes. Kui kaupa on kasutatud enamal määral, muuks otstarbeks või sellel on kasutamise või kulumise märke sealhulgas on avatud ühekordselt avatavad pakendid on Teenuse osutajal õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

6.4. Kauba tagastamiseks tuleb täita kauba tagastamise vorm aadressil silmapood.ee/tagastus hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest

6.5. Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi). Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

6.6. Teenuse osutaja tagastab tagastatava kauba kättesaamisel Ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik Ostjalt lepingu alusel saadud tasud. Teenuse osutaja võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni Ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

6.7. Kui ostja on valinud veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea internetipood Ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

6.8. Teenuse osutajal on õigus taganeda müügitehingust ning tagastada juba tasutud summad juhul kui kauba juures tuvastatakse veahind ( hinna sisestamisel tekkinud sisestusviga) ja/või juhul kui toode ei ole enam saadaval. Juhul kui eksituse tõttu vale hinnaga kaup on juba Ostjale välja saadetud, nõuda Ostjalt tagasi selline kaup, eeldusel, et kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna, ning ei ole mõistlik eeldada, et Teenuse osutaja sellise hinnaga kaupa müüks.

6.9. Kui toode osteti komplektis või koos mõne teise tootega (nt. soodustooted, tasuta tooted jms. ) on Teenuse osutajal õigus nõuda taganemise eeltingimusena tellimuse tervikuna tagastamist.

6.10. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7. Tagastamisele mittekuuluvad tooted

7.1. Spetsiaalsed tooted nagu toorilised kontaktläätsed, multifokaalsed kontaktläätsed, pluss tugevustega läätsed või muud spetsiallselt Ostja jaoks tellitud kontaktläätsed.

7.2. Hügieenilistel kaalutlustel mitte tagastatavad tooted nagu läätsekonteinereid, pintsetid ja hooldusvahendid

7.3. Avatud 1 kordse hermeetilise pakendiga tooted, kui sellise pakendi avamine ei olnud vajalik üldtingimuste punkt 6.3 mõttes.

8. Ekspertiisi otsusega tagastamisele kuuluvad tooted

8.1 Defektiga tooted. Kui Ostja avastab kohe pärast kontaktläätse kasutama hakkamist, et tegemist võib olla defektse kontaktläätsega, siis kohustub ta sellest viivitamatult Teenuse osutajale teada andma ning tagastama kontaktläätse ja originaalpakendi viivitamatult Teenuse osutajale ning lisama oma nime, tellimuse numbri ja põhjuse, miks kontaktläätsed tagastatakse. Teenuse osutaja saadab defekti kahtlusega toote tagasi tootjale ekspertiisi teostamiseks ning juhul, kui tootja ekspertiisi käigus selgub, et tegemist on defektse kontaktläätsega, siis on Ostjal õigus saada defektse kontaktläätse asemele uus samasuguste parameetritega kontaktlääts tasuta ning Teenuse osutajal on kohustus asendada defektne kontaktlääts uuega. Teenuse osutajal ei ole kohustust ja võimalust tagastada Ostjale defektse kontaktläätse eest tasutud raha, vaid ainult asendada samaväärse kontaktläätsega. Ekspertiisi kulud (sealhulgas saatmiskulud ja ümbervahetamise kuludu ) kannab Teenuse osutaja, väljaaravatud juhul kui ekspertiis ei tuvasta tootel ekspertiisi saatmise aluseks olevat tootmisdefekti. Samuti ei tasu teenuse osutaja ekspertiisiga seotud kulusid juhul kui tootja otsustab „hea tahte väljendusena” vahetada ekspertiisi saadetud toode klinedile vastutuleku korras välja.

9. Pretensiooni esitamise õigus

9.1. Teenuse osutaja vastutab Ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis tulenevad tootmisdefektidest või praak materjalist ning mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Teenuse osutaja kohustus. Teenuse osutaja ei vastuta lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest mis on tekkinud toote oskamatust või ebasihipärasest kasutamisest või mis on tulenevad Ostja hooletusest. ( näiteks toodete hoidmine valel temperatuuril sh, jätmine talvel pikemaks ajaks pakiautomaati jne.)

9.2. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Teenuse osutaja poole, saates e-kirja aadressile klient@silmapood.ee või helistada telefonil: +372 59114384

9.3. Teenuse osutaja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist Ostjale.

9.4. Kui veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Teenuse osutaja vastutab, parandab või asendab Teenuse osutaja puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Teenuse osutaja Ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

9.5. Teenuse osutaja vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

10. Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

10.1. Teenuse osutaja kasutab Ostja poolt talle teatavaks tehtud isikuandmeidainult tellimuse töötlemiseks ja kauba kohaletoimetamieks vajalikus ulatuses. Ostja isikuandmeid ei edastata kolmandatele osapooltele va. logistika ettevõttele või seaduses ettenähtud juhtudel.

10.2. Teenuse osutaja saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ainult juhul, kui ostja on selleks nõusoleku andnud.

10.3. Ostjal on igal ajal võimalik taganeda uudiskirja ja/või sooduspakkumiste saamisega nõustumisest, andes sellest teada e-kirja teel või järgides temale saadetud e-kirjas toodud juhiseid.

11. Vaidluste lahendamine

11.1. Kui Ostjal on teenuse osutamise osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile klient@silmapood.ee või helistada telefonil +372 59114384

11.2. Kui Ostja ja Teenuse osutaja ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on Ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.